Στην BASF, οδηγούμαστε απο το κίνητρο να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων και να συμορφωθούν με τα τελευταία πρότυπα Euro 5 και 6. Για το σκοπό αυτό, παράγουμε υψηλής ποιότητας AdBlue® που, όταν χρησιμοποιείται σε ένα σύγχρονο σύστημα SCR , μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές NOx και μικρών σωματιδίων

Στιγμιότυπο 2018-11-09, 20.40.13                                   Στιγμιότυπο 2018-11-09, 20.40.38

Τα πλεονεκτήματα του AdBlue® της BASF

         

          AdBlue® της BASF:Στιγμιότυπο 2018-11-09, 20.41.11

  • Μειώνει το κόστος συντήρησης
  • Επεκτείνει την διάρκεια ζωής του συστήματος SCR
  • Εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος SCR
  • Βελτιώνει την οικονομία καυσιμου

 

         Χαμηλης ποιότητας υδατοδιαλυτο διάλυμα ουρίας:

Στιγμιότυπο 2018-11-09, 20.41.31

  • Μειψμένη διάρκεια ζωής του συστήματος SCR
  • Αυξημένες εκπομπές ρύπων
  • Βουλωμένος καταλυτικός μετατροπέας
  • Βουλωμένη εξάτμιση καυσαερίων και μπέκ ψεκασμού

 

Η έξυπνη επιλογή για οχήματα και περιβάλλον

Το σύστημα SCR εγχέει το AdBlue® απευθείας στη ροή των καυσαερίων. Όταν εισέρχεται στον καταλυτικό μετατροπέα, αντιδρά με οξείδια του αζώτου από τα καύσιμα ντίζελ – παράγοντας μη επικίνδυνα, φυσικά διασπώμενα άζωτο και νερό. Λόγω της εξαιρετικής καθαρότητας του, το AdBlue® από την BASF δεν βλάπτει το σύστημα SCR ούτε μειώνει τη διάρκεια ζωής του.

Πώς λειτουργεί το AdBlue® στο σύστημα SCR

Στιγμιότυπο 2018-11-09, 20.55.20

H BASF ως μέλος του VDA

H BASF είναι παγκόσμιος κάτοχος άδειας χρήσης του AdBlue και μέλος του VDA (Σύνδεσμος Αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας). Έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διαδικασία τυποποίησης για το ISO 22241 (το πρότυπο AdBlue®) και από την ίδρυσή του υπήρξε μέλος της επιτροπής ISO 22241.

 

πηγή ALFA PRODUCTS