Στο κατάστημα μας θα βρείτε αποκλειστικά την ζυγοστάθμιση JOHN BEAN B2000P η οποία είναι το μόνο αυτοματοποιημένο διαγνωστικό σύστημα ζυγοστάθμισης τροχών που προσφέρει άψογη μέτρηση και ανάλυση. Η αυτόματη είσοδος του τροχού στη ζυγοστάθμιση αφαιρεί την πιθανότητα σφάλματος και λάθος αποτελέσματος. Τα Runout Force Vectoring (RFV) διαγνωστικά εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη συνολική ποιότητα οδήγησης όταν συνδυάζονται με την ακριβή ζυγοστάθμιση των τροχών.

 

 Διάφοροι τρόποι ένδειξης ελαστικού

  • Εκατοντάδες χιλιάδες σημεία μέτρησης λαμβάνονται με ανάλυση 0,004 “(0,1 mm ) για τη δημιουργία ενός 3D μοντέλου της διάταξης ελαστικού και τροχού.
  • Η υψηλής ανάλυσης χαρτογράφηση με κάμερα και λέιζερ εξομοιώνει την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές ελαστικών σε βιομηχανικές εφαρμογές. Η ανάλυση του χρώματος του πέλματος και του πλευρικού τοιχώματος επιτρέπει την εμφάνιση βάθους – φθοράς και ανωμαλιών σε μορφή απλής ερμηνείας

Μετρήσεις εκροής

Το σύστημα Opti-Line ™

  • Βελτιώνει την απόδοση οδήγησης καθώς διορθώνει προβλήματα που δεν μπορούν να καθοριστούν  μόνο από την ευθυγράμμιση των τροχών.
  • Εξαλείφει τις πολλαπλές περιστροφές των ελαστικών για να επανατοποθετήσουν τα ελαστικά και μειώνει το χρόνο που απαιτείται για τις δοκιμές δρόμου.
  • Χειρίζεται οποιοδήποτε είδος τροχού, συμπεριλαμβανομένων των τροχών με ελαστικά που έχουν φορά.
  • Επιλύει ζητήματα σχετικά με την έλξη ή τη δόνηση της διεύθυνσης, υποδεικνύοντας τη βέλτιστη θέση για κάθε τροχό (εμπρός δεξιά, πίσω αριστερά κτλ) με βάση την κωνικότητα του ελαστικού ή την ακτινική εκκένωση

 

 πηγή:johnbean.com