Τα φίλτρα είναι τα νεφρά του κινητήρα και δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι αυτά δεν φθείρονται. Είναι και αυτά αναλώσιμα μέρη του κινητήρα. Φροντίζουν να λειτουργεί ο κινητήρας σωστά , οικονομικά και με όσο το δυνατόν λιγότερες φθορές. Τα σωστά και ποιοτικά φίλτρα διασφαλίζουν τη μακροζωία του κινητήρα μας.

Το φίλτρο λαδιού, αυτό το μικρό και χαμηλού κόστους τμήμα του συστήματος λίπανσης παίζει ένα ζωτικό ρόλο στην προστασία του κινητήρα από πρόωρη φθορά.

Κάθε κινούμενο μέρος μέσα στον κινητήρα αλλά και τα τοιχώματα του πιστονιού απαιτούν καθαρό λάδι για την λίπανση και την ψύξη ώστε να είναι δυνατή η αντοχή τους  στο χρόνο. Το λάδι του κινητήρα καθαρίζεται καθώς αυτό περνά μέσα από το φίλτρο.  Αυτό δεν επιτρέπει σε μολυσματικούς παράγοντες να εισχωρήσουν στον κινητήρα προκαλώντας πρόωρη φθορά ή και ακόμα καταστροφή του.

Πιο συγκεκριμένα, το φίλτρο λαδιού καθαρίζει τα λάδια από τα σωματίδια βρωμιάς και τα στερεά σωματίδια όπως η σκόνη, τα τρίμματα μετάλλου, την συλλογή άνθρακα, τα σωματίδια καπνού κλπ. Χρησιμοποιείται με το λάδι της μηχανής, το λιπαντικό υδραυλικού μηχανισμού και το λιπαντικό των ταχυτήτων.

Όσο καλύτερα κατανοήσει κάποιος το σύστημα λίπανσης ενός κινητήρα, τόσο εκτιμά τον ζωτικό ρόλο που παίζει το φίλτρο. Συμπεραίνουμε πως το φίλτρο λαδιού  κάνει μια πάρα πολύ σημαντική εργασία και δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο ρόλος του. Η τοποθέτηση σωστού και ποιοτικού φίλτρου είναι αναγκαία για την σωστή προστασία και συντήρηση του κινητήρα μας.

Καλό θα ήταν να έχουμε στο μυαλό μας το εξής: Το κόστος του φίλτρου λαδιού είναι μικρό και ασήμαντο μπροστά στις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει η φθορά του. Άρα προτείνουμε σε κάθε αλλαγή λαδιού να γίνεται και αλλαγή φίλτρου.