Η υψηλή ποιότητα –καθαρότητα των καυσίμων αποτελεί βασική προυπόθεση για τα

σύγχρονα συστήματα ψεκασμού. Τα καλής ποιότητας φίλτρα καυσίμου διασφαλίζουν ότι τα

σωματίδια βρωμιάς και πιθανόν νερό που περιέχονται στα καύσιμα, δεν θα προκαλέσουν

ζημιά στον κινητήρα.

Τα φίλτρα καυσίμου είναι επίσης προσαρμοσμένα στις υψηλές απαιτήσεις των συστημάτων

καύσης –injection- , καθώς και στις ειδικές ιδιότητες των εναλλακτικών καυσίμων, όπως για

παράδειγμα το βιοντίζελ. Χρησιμομοποιώντας καλής ποιότητας φίλτρα καυσίμου, τα καύσιμα

απελευθερόνονται από ανεπιθύμητα σωματίδια ρίπων. Επίσης, προστατεύουν το σύστημα

έγχυσης από τη φθορά και τη διάβρωση με αποτέλεσμα να συμβαλλουν στη διατήρηση της

ομαλή λειτουργίας ολόκληρου του κινητήρα, κάτι που δρα θετικά στο κόστος συντήρησης.