Για να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση στους κινητήρες εσωτερικής καύσης απαιτείται

καθαρός αέρας εισαγωγής. Αν ρύποι του αέρα όπως η αιθάλη ή η σκόνη, μπουν στο θάλαμο

καύσης, μπορεί να προκληθεί βλάβη στις κεφαλές των κυλίνδρων, με αποτέλεσμα την

πρόωρη φθορά του κινητήρα. Η λειτουργία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που βρίσκεται

μεταξύ της εισαγωγής του αέρα και του θαλάμου καύσης μπορεί επίσης να επηρεαστεί

σημαντικά.

Το φίλτρο αέρος είναι το τελικό στάδιο για όλα τα ρυπογόνα σωματίδια. Εξαιτίας της υψηλής

μηχανικής του σταθερότητας, μπορεί να διαχωρίσει ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια όπως

σκόνη, γύρη, άμμος, αιθάλη ή ακόμη και σταγονίδια νερού. Αυτό επιτρέπει τον βέλτιστο

συνδυασμό καυσίμου-αέρα, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση του

κινητήρα.

Ένα φραγμένο φίλτρο αέρος εμποδίζει την σωστή παροχή αέρα στον κινητήρα, με

αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει σωστή καύση και κατά προέκταση μέρος του καυσίμου να

μη χρησιμοποιείται.

Για να διασφαλίσουμε τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του κινητήρα συνιστάται τακτικός

έλεγχος του φίλτρου αέρος.