Μια επεξήγηση του τι σημαίνουν οι δείκτες ταχύτητας στα ελαστικά μοτοσικλετών της Bridgestone.

Στα ελαστικά μοτοσικλετών της Bridgestone υπάρχει ένα γράμμα το οποίο προσδιορίζει τον δείκτη ταχύτητας ο οποίος υποδηλώνει την ικανότητα ανάπτυξης ταχύτητας που επιτρέπει ο σχεδιασμός του ελαστικού. Αυτό ο δείκτης ταχύτητας έχει σαν στόχο να σας επιτρέπει να γνωρίζετε τις δυνατότητες ανάπτυξης ταχύτητας των ελαστικών.

Κατά την αγορά ή την αντικατάσταση ελαστικών με δείκτη ταχύτητας, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή των ελαστικών, εάν υπάρχουν, όσον αφορά τη χρήση ελαστικών με δείκτη ταχύτητας και φροντίστε να έχετε εξοικειωθεί με τις ενδείξεις ταχύτητας των ελαστικών που αγοράζετε.

Για να αποφύγετε την ελάττωση της ικανότητας ανάπτυξης ταχύτητας της μοτοσικλέτας, να αντικαθιστάτε ένα ελαστικό με δείκτη ταχύτητας μόνο με άλλο ελαστικό το οποίο διαθέτει τουλάχιστον τον ίδιο δείκτη ταχύτητας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η «μέγιστη ταχύτητα» του «πιο αργού» ελαστικού στο όχημα είναι αυτή που προσδιορίζει την τελική ταχύτητα στην οποία πρέπει να οδηγείτε και η οποία – σε περίπτωση υπέρβασής της – ενέχει τον κίνδυνο αστοχίας του ελαστικού.

Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση των δεικτών ταχύτητας των ελαστικών μοτοσικλετών:

Υπενθύμιση: Η πραγματική ταχύτητα του ελαστικού και η ικανότητα επιδόσεών του εξαρτάται και από παράγοντες όπως η πίεση του ελαστικού, το φορτίο, η κατάσταση του ελαστικού, η φθορά και οι συνθήκες οδήγησης.

Αυτοί οι δείκτες ταχύτητας βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές υπό συγκεκριμένες – ελεγχόμενες – συνθήκες. Παρόλο που αυτές οι δοκιμές αναφέρονται σε επιδόσεις στο δρόμο υπό αυτές τις συνθήκες, να θυμάστε ότι η πραγματική οδήγηση σπάνια ταυτίζεται με τις εκάστοτε συνθήκες δοκιμών. Η πραγματική ικανότητα ανάπτυξης ταχύτητας του ελαστικού μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική του ταχύτητα, επειδή επηρεάζεται από παράγοντες όπως η πίεση του ελαστικού, το φορτίο, τυχόν προηγούμενη αλλοίωση ή ζημιά, οι συνθήκες κίνησης, η ευθυγράμμιση, η φθορά, η κατάσταση του οχήματος και η διάρκεια για την οποία διατηρείται η ανώτατη ταχύτητα. Ο δείκτης ταχύτητας ενός ελαστικού ακυρώνεται εάν το ελαστικό υποστεί επισκευή, αναγόμωση, πάθει ζημιά ή υποβληθεί σε αλόγιστη χρήση ή αν υποστεί άλλη αλλοίωση σε σχέση με την αρχική του κατάσταση. Στη συνέχεια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ελαστικό χωρίς δείκτη ταχύτητας. Ο συγκεκριμένος δείκτης ταχύτητας του ελαστικού εμφανίζεται στα πλαϊνά του ελαστικού μαζί με τη διάσταση του ελαστικού.

Παραδείγματα: 120/60ZR17 55W – 140/70V18 67V

Σε αυτά τα παραδείγματα, τα «Z” και «V» αντίστοιχα είναι οι δείκτες ταχύτητας (το «R» υποδεικνύει ότι καθεμία από τις ενδεικτικές διαστάσεις ελαστικών είναι ράντιαλ).

Τα «55W» και «67V» σε αυτά τα δύο παραδείγματα είναι γνωστά ως «περιγραφές χρήσης.»

Πηγή: Bridgestone