Πάντα να φροντίζετε ώστε τα μπροστινά και οπίσθια ελαστικά να είναι σωστά φουσκωμένα και να ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών. Η πίεση των ελαστικών επηρεάζει άμεσα τις επιδόσεις και την φθορά των ελαστικών σας.

Να τηρείτε πάντοτε την πίεση αέρα που συνιστά ο κατασκευαστής της μοτοσικλέτας και στα δύο ελαστικά. Πρόκειται για μια σημαντική προϋπόθεση για την ασφάλεια και τη χιλιομετρική απόδοση των ελαστικών σας. Το εγχειρίδιο της μοτοσικλέτας σας αναφέρει την συνιστώμενη πίεση των ελαστικών όταν είναι κρύα. Σε κάποιες μοτοσικλέτες ενδέχεται να διαφέρουν οι συνιστώμενες πιέσεις για το μπροστινό και οπίσθιο ελαστικό. Οι πιέσεις που είναι χαραγμένες στα πλαϊνά του ελαστικού αναφέρονται μόνο στα μέγιστα φορτία. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτές οι πιέσεις θα συμπίπτουν με τις τιμές που συνιστά ο κατασκευαστής.

Η οδήγηση με ελαστικά που έχουν υπερβολικά χαμηλή πίεση αέρα είναι επικίνδυνη. Στα ελαστικά θα αναπτυχθεί υπερβολική θερμότητα η οποία μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια αστοχία του ελαστικού, με αποτέλεσμα σοβαρό ή θανάσιμο ατομικό τραυματισμό.

Ακόμα, η ελλιπής πίεση ενδέχεται:

Να προκαλέσει ζημιά στο ελαστικό με αποτέλεσμα την αστοχία του
Να επηρεάσει αρνητικά τη συμπεριφορά του οχήματος στις στροφές
Να μειώσει τη διάρκεια ζωής του ελαστικού
Να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου
Να προκαλέσει σχίσιμο λόγω «κόπωσης»

Επίσης και η οδήγηση με παραφουσκωμένα ελαστικά είναι επικίνδυνη. Τα ελαστικά έχουν περισσότερες πιθανότητες κοψίματος, διάτρησης ή σχισίματος λόγω απότομης επαφής. Υπάρχει η πιθανότητα σοβαρού ή θανάσιμου ατομικού τραυματισμού. Μην ξεπερνάτε την πίεση που αναφέρεται στα πλαϊνά των ελαστικών. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο για τη συνιστώμενη πίεση του ελαστικού.

Ποτέ μην φουσκώνετε ένα ελαστικό παρά μόνο εφόσον έχει στερεωθεί στη μοτοσικλέτα ή σε μηχάνημα μονταρίσματος ελαστικών. Το φούσκωμα ελαστικού που δεν έχει στερεωθεί ενέχει κινδύνους. Εάν σκάσει, ενδέχεται να εκτιναχτεί στον αέρα με εκρηκτική δύναμη και να προκαλέσει σοβαρό ή θανάσιμο ατομικό τραυματισμό.

Έλεγχος της πίεσης των ελαστικών
Να ελέγχετε την πίεση αέρα στα ελαστικά σας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και πριν από μεγάλα ταξίδια. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε ακριβές πιεσόμετρο.
Να ελέγχετε την πίεση αέρα σας όταν τα ελαστικά είναι κρύα. Τα ελαστικά θεωρούνται «κρύα» όταν η μοτοσικλέτα σας έχει διανύσει λιγότερα από 1,5 χιλιόμετρα με σχετικά χαμηλή ταχύτητα ή εάν έχει σταματήσει επί τρεις ή περισσότερες ώρες.
Εάν πρέπει να προσθέσετε αέρα όταν τα ελαστικά σας είναι ζεστά, να προσθέτετε 0.28 bar / 4 p.s.i. παραπάνω από τη συνιστώμενη πίεση φουσκώματος σε κρύα ελαστικά. Να ελέγχετε ξανά την πίεση όταν το ελαστικό είναι κρύο.
Ποτέ μην αφαιρείτε αέρα από ζεστό ελαστικό προκειμένου να πετύχετε τη συνιστώμενη πίεση για τα κρύα ελαστικό. Σε κανονική οδήγηση τα ελαστικά ζεσταίνονται και η πίεση τους αυξάνεται. Εάν αφαιρέσετε αέρα όταν τα ελαστικά σας είναι ζεστά, ενδέχεται η πίεσή τους να πέσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.
Εάν τα ελαστικά σας χάνουν περισσότερα από 0.14 bar / 2 psi το μήνα, ενδέχεται να υπάρχει ζημιά στο ελαστικό, τη βαλβίδα ή τον τροχό. Συμβουλευθείτε τον έμπορο ελαστικών σας για τη διενέργεια ελέγχου.

Βαλβίδες και καπάκια βαλβίδων
Οι παλιές ή κατεστραμμένες βαλβίδες μπορεί να προκαλέσουν διαρροή αέρα. Να τις αλλάζετε κάθε φορά που τοποθετούνται νέα ελαστικά. Να χρησιμοποιείτε τα καπάκια βαλβίδων (σφιγμένα με το χέρι) για να μην πιάνει η βαλβίδα σκόνες, βρωμιά και υγρασία και να αποφεύγεται η διαρροή αέρα.

Πηγή: Bridgestone