Τα ελαστικά στις μοτοσικλέτες, περισσότερο και από άλλα είδη οχημάτων, συμμετέχουν αποφασιστικά στην ασφάλεια και την οδική συμπεριφορά της μοτοσικλέτας. Η τακτική συντήρηση είναι καίριας σημασίας προκειμένου τα ελαστικά σας να παραμένουν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Τα ελαστικά στις μοτοσικλέτες, όπως και σε κάθε άλλο όχημα, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις, την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια της μοτοσικλέτας. Πολλές φορές τείνουμε να παραβλέπουμε τη συντήρηση που είναι απαραίτητη για να παραμένουν ασφαλή τα ελαστικά. Στις μοτοσικλέτες η επαφή με το δρόμο γίνεται μόνο χάρη σε δύο μικρά σημεία στα οποία βασίζεται ο αναβάτης, γι” αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό τα ελαστικά να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Οποιοδήποτε ελαστικό, όσο καλά κατασκευασμένο κι αν είναι, ενδέχεται να αστοχήσει λόγω κλαταρίσματος, κτυπήματος, ελλιπούς πίεσης, υπερφόρτωσης ή άλλων συνθηκών που προκύπτουν από την – κανονική ή αλόγιστη – χρήση. Η αστοχία του ελαστικού ενέχει τον κίνδυνο υλικής ζημιάς και σοβαρού ή θανάσιμου ατομικού τραυματισμού. Για την μείωση του κινδύνου αστοχίας του ελαστικού, συνιστούμε ιδιαίτερα να ακολουθείτε τις υποδείξεις των κατασκευαστών της μοτοσικλέτας και των ελαστικών και εκείνες του επίσημου εμπορικού συνεργάτη.

Συνιστούμε στον αναβάτη να προβαίνει σε περιοδική επιθεώρηση των ελαστικών του και να φροντίζει για την καθαριότητα τους μετά από το σέρβις ελαστικών μοτοσικλετών. Ενδέχεται να σημειωθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός λόγω αστοχίας του ελαστικού. Πολλές φορές, της αστοχίας προηγούνται κραδασμοί, αναπηδήσεις, εξογκώματα ή ενδείξεις ακανόνιστης φθοράς. Εάν παρατηρήσετε κραδασμούς κατά την οδήγηση της μοτοσικλέτας ή παρατηρήσετε καρούμπαλα, εξογκώματα ή ακανόνιστη φθορά, φροντίστε να γίνει αμέσως έλεγχος των ελαστικών και της μοτοσικλέτας σας από εξειδικευμένο σέρβις.

Δεν είναι συνηθισμένο ένα σωστά συντηρημένο ελαστικό να «σκάσει» ενώ οδηγείτε τη μοτοσικλέτα σας. Συνήθως η απώλεια αέρα από αυτό είναι σταδιακή. Εάν όμως σας συμβεί σκάσιμο ή απότομη αστοχία του ελαστικού, ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις: Μόλις σημειωθεί η αστοχία, κλείστε σιγά – σιγά το γκάζι, κρατήστε σταθερά το τιμόνι και κατευθύνετέ το έτσι ώστε να παραμείνετε μέσα στη λωρίδα σας. Εφόσον η μοτοσικλέτα επιβραδύνει και ανακτήσετε τον απόλυτο έλεγχό της, πατήστε απαλά τα φρένα. Κάντε σιγά – σιγά στην άκρη και σταματήστε.

 Πηγή :Bridgestone