Ένα ελαστικό που έχει ζημιά μπορεί να αστοχήσει αιφνίδια με αποτέλεσμα να προκληθεί ατύχημα. Η Bridgestone συνιστά να παρακολουθείται τακτικά το ελαστικό, ειδικά στην περίπτωση που τα ελαστικά δέχονται ισχυρά κτυπήματα.

Η οδήγηση με ελαστικά που έχουν ζημιές ενέχει κινδύνους. Ένα ελαστικό που έχει ζημιά μπορεί να αστοχήσει απότομα με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος ατομικός τραυματισμός. Να ελέγχετε τακτικά τα ελαστικά σας από τον τοπικό σας επίσημο συνεργάτη για ζημιές.

Εντοπισμός ελαστικών που έχουν ζημιές

Μετά από κάποιο κτύπημα ή καταπόνηση στα ελαστικά σας, σας συνιστούμε να ζητήσετε από τον επίσημο συνεργάτη σας να το ελέγξει για ζημιές. Ένα ελαστικό ενδέχεται να μην έχει εμφανείς ενδείξεις ζημιών στην επιφάνεια του ελαστικού, ωστόσο μπορεί να αστοχήσει αιφνίδια και χωρίς προειδοποίηση, την επόμενη ημέρα ή εβδομάδα ή μερικούς μήνες αργότερα.

Επιθεωρήστε τα ελαστικά σας για κοψίματα, ρωγμές, σκισίματα ή παραμορφώσεις στις περιοχές του πέλματος και των πλαϊνών. Τα καρούμπαλα και τα εξογκώματα μπορεί να δείχνουν διαχωρισμό μέσα στο σώμα του ελαστικού. Φροντίστε για τον έλεγχο του ελαστικού σας από εξειδικευμένο επίσημο συνεργάτη ελαστικών. Ενδέχεται να χρειαστεί η αφαίρεση του από τον τροχό για πλήρη επιθεώρηση.

Επιθεωρήστε τα ελαστικά σας όσον αφορά την επάρκεια του βάθους πέλματος. Όταν η φθορά του ελαστικού έχει φτάσει στους δείκτες φθοράς που περιέχει (0,8 χιλιοστά) ή παρακάτω, ή έχουν αποκαλυφθεί τα λινά ή οι ίνες του, το ελαστικό έχει φθαρεί σε επικίνδυνο βαθμό και πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.

Επιθεωρήστε τα ελαστικά σας για ανομοιόμορφη φθορά. Η φθορά στη μία πλευρά του πέλματος ή «γυαλισμένα» σημεία στο πέλμα μπορεί να σημαίνουν πρόβλημα με το ελαστικό ή το όχημα. Συνεννοηθείτε με τον τοπικό συνεργάτη.
Να επιθεωρείτε και τις ζάντες. Αν έχουν ρωγμές ή έχουν στραβώσει, χρειάζονται αντικατάσταση.

Πηγή: Bridgestone